Home / การปลูกพืช

การปลูกพืช

การปลูกพืช ปลูกผัก ผลไม้ เห็ด การทำไร่ ทำนา ทำสวน และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ

เห็ดนางฟ้าภูฐาน กับคุณประโยชน์ และ วิธีทำเมนูลาบเห็ด

เห็ดนางฟ้าภูฐาน

เห็ดนางฟ้าภูฐาน จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่าง ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากเพาะง่าย...

Read More »

ต้นอ่อนทานตะวัน วิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ผักที่สุดแสนอร่อยและปลูกง่าย

วิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ต้นอ่อนทานตะวัน หรือ ต้นอ่อนทานตะวันงอก นั้น สุดแสนอร่อยปลูกง่าย และมีประโยชน์มากมาย ต้นอ่อนทานตะวัน...

Read More »

กำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา ในพืช ผักสวนครัว และ ผลไม้ แบบไร้สารเคมี ด้วยน้ำสกัดชีวภาพสมุนไพร

การกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา

แมลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พืช ผักสวนครัว ผลไม้ และ ผลผลิตที่เราปลูกเกิดความเสียหาย ครั่นจะใช้สารเคม...

Read More »

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กันมากขึ้น เพ...

Read More »

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวพันธุ์ดีจากเชียงราย

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวพันธุ์ดีจากเชียงราย

ข้าวเหนียวเขียวงูเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีและเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก...

Read More »

“ศูนย์ข้าวชุมชน” กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสู่เกษตรกรไทย

"ศูนย์ข้าวชุมชน" กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสู่เกษตรกรไทย

ข้าวจัดเป็นอาหารหลักของคนไทย และยังเป็นอาชีพของเกษตรกรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันประเทศไทยนอกจ...

Read More »

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

โครงการเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไร...

Read More »

พัทลุงเร่งเปิดพื้นที่เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

พัทลุงเร่งเปิดพื้นที่เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นในการทำการเกษตรเพาะปลูกพืชอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ผัก ผลไม...

Read More »

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

ภูมิประเทศและภูมิอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นปาล์ม ปัจจุบันจึงมีห...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง