Home / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทุกพื้นที่ในประเทศไทย

“สวนเมืองพร” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโคราช

สวนเมืองพร

สวนเมืองพรเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มาที่นี่คุณจะพบก...

Read More »

สวนทุเรียน ชวนชิมทุเรียนรสอร่อยที่สวนละอองฟ้า

สวนทุเรียนละอองฟ้า

สวนละอองฟ้าเป็นสวนทุเรียน ที่มีทุเรียนกว่า 50 สายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เป็นสวนของคุณชาตรี โสว...

Read More »

อยากรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแวะมาชมได้ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า บ้านควาย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัย...

Read More »

สงกรานต์เที่ยวไหนดี ท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีๆใกล้ๆกรุง

สงกรานต์เที่ยวไหนดี

ใกล้ถึงแล้ว กับงาน“ประเพณีสงกรานต์”  ปี 2557 เทศกาลที่ชาวไทยหลายๆคนรอคอย เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นเทศกาล...

Read More »

เที่ยวเชียงใหม่ แวะชิมผลไม้ที่สวนองุ่นเอเดน

สวนองุ่นเอเดน

 สวนองุ่นเอเดนตั้งอยู่ที่ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนองุ่นที่นักท่องเที่ยวท...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง