Home / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทุกพื้นที่ในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM”

WISDOM FARM

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อย...

Read More »

” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”

มอบสื่อการเรียนรู้

” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”                 เมื่อว...

Read More »

“สวนเมืองพร” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโคราช

สวนเมืองพร

สวนเมืองพรเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มาที่นี่คุณจะพบก...

Read More »

สวนทุเรียน ชวนชิมทุเรียนรสอร่อยที่สวนละอองฟ้า

สวนทุเรียนละอองฟ้า

สวนละอองฟ้าเป็นสวนทุเรียน ที่มีทุเรียนกว่า 50 สายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เป็นสวนของคุณชาตรี โสว...

Read More »

อยากรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแวะมาชมได้ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า บ้านควาย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัย...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง